Prijenos podataka na novi uređaj

Prva stvar o kojoj morate misliti nakon što kupite ili dobijete novi uređaj je kako prebaciti sve dragocjene podatke sa starog u novi telefon – od kontakata, dokumenata i korespodencije do fotografija i videa koji nigdje drugdje nisu pohranjeni/sačuvani i koje nipošto ne želite izgubiti.

Prijenos svih uistinu životno važnih podataka između dva uređaja uvijek je delikatan zadatak, a posebice kad uređaji nemaju isti operativni sustav (primjerice, kada svoj iPhone odlučite zamijeniti Samsungom). Ako niste 100% sigurni da transfer svih podataka možete sami obaviti, donesite nam uređaj i mi ćemo u najkraćem roku i za uistinu neznatnu cijenu za vas to odraditi.

Elektronika Smodlaka doslovno će preslikati sve kompatibilne sadržaje sa starog na novi telefon.